Huisregels

Proefles:
Is gratis.

Opzeggen:
U dient uw abonnement een maand van te voren op te zeggen.

Ziekte/Blessure:
Op doktersadvies mag je bij ons je abonnement stopzetten.

Groepslessen:
De lessen gaan door bij 4 deelnemers of meer.

Huisregels:
Het lesgeld wordt iedere maand automatisch geïncasseerd. Indien de maandelijkse incasso niet plaatsvindt wordt Є 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving contant te worden betaald, of via de pin.
Alle wijzigingen in uw abonnement, welke dan ook, dienen een maand van te voren doorgegeven te worden, schriftelijk/via mail.
De sportclub behoudt zich het recht voor om op de feestdagen gesloten te zijn. Gedurende de maanden juli en augustus is er een aangepast rooster. Het lesgeld dient gewoon te worden doorbetaald. Afwezigheid van de klant, door welke oorzaak dan ook, ontheft de klant niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor de klant niet het recht op vermindering van het lesgeld. De fitnessclub is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van de klant, noch voor ongevallen die de klant mochten overkomen.
Door de klant aangerichte schade zal op de klant worden verhaald.

Onze sportclub heeft het recht u de toegang te weigeren als u zich niet aan onze regels houdt. (handdoek en schone sportschoenen zijn verplicht en men dient met zorg om te gaan met de materialen).

Bij verlies of beschadiging van je pasje dien je een nieuwe aan te schaffen. Kosten hiervan bedragen Є 5,00.

Leveringsvoorwaarden conform voorschrift FitVak

Ben je geïnteresseerd in een van onze groepslessen?